Colofon

Ontwerp en inhoud website zwartekees.com: Paul Westmeijer

Omslagontwerp en vormgeving binnenwerk boek: LianInLine Grafisch Ontwerp, Son

Het boek Zwarte Kees, partizaan in de Achterhoek is mede mogelijk gemaakt dankzij een projectsubsidie van de Gemeente Aalten.

De foto’s op deze website zijn bedoeld als citaten bij de teksten en het boek. Er is getracht de rechtmatige eigenaren van de foto’s te achterhalen en toestemming te vragen voor publicatie. Voor verreweg de meeste foto’s is dat gelukt. Makers en/of eigenaren, indien bekend, staan vermeld in de tags bij de foto’s. Mocht je vinden dat deze fotocitaten niet gebruikt mogen worden, laat het weten via info@zwartekees.com, dan worden ze van de site verwijderd.